CENÍK VÝKONů

Služby a výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

 

Posudek ke vstupu do školky 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání (uč. obor, SŠ, VŠ, nástavba) 300 Kč
– druhá přihláška 100 Kč
Posudek rekreační sport200 Kč
Posudek ostatní organizované sporty 300 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti (lyžařský kurz, letní tábor, ap.) 200 Kč
Řidičský průkaz 400 Kč
Zdravotní (potravinářský) průkaz 150 Kč
Svářečský kurz 200 Kč
Celková prohlídka mimo preventivní500 Kč
Očkování na žádost 200 Kč
Duplikát zdravotního průkazu 100 Kč
Duplikát očkovacího průkazu 100 Kč
Oznámení úrazu – pro pojišťovnu 200 Kč
Cena kopie dokumentace – 1 stránka5 Kč
a za ½ hodiny času lékaře250 Kč
Podrobný výpis z dokumentace 300 Kč
Prohlídka před výjezdem do zahraničí  500 Kč

Posudek k práci, brigádě, práci v rámci školy                                                                                                                                                                                      300 Kč

Ceny jsou platné od 1. ledna 2022


POSUDKY

Upozornění pro rodiče, kteří budou pro své děti požadovat posudky o zdravotní způsobilosti, provozování sportu, ke studiu a vstupu do kolektivu (školky).  Vzhledem k časové náročnosti tohoto úkonu jej nelze poskytnout na počkání, zákon stanoví desetidenní lhůtu. 

Posudek může vydat pouze registrující lékař, a proto je nutné, zvláště v době dovolených, žádat s dostatečným časovým předstihem.

Přejít nahoru